Film - KAZIMIERZ BORUCZ – NIEZŁOMNY Z KOLUSZEK

Przywracamy pamięć Kazimierzowi Boruczowi ps. Dragon, żołnierzowi KEDYWu Armii Krajowej, następnie członkowi patrolu bojowego pod dowództwem por. Włodzimierza Szustera „Gajdy” działającego w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej. Zamordowanego w katowni WUBP w Łodzi w 1951 r.

Zadanie pt. "KAZIMIERZ BORUCZ – NIEZŁOMNY Z KOLUSZEK" jest realizowane w ramach konkursu ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym".

Kazimierz Borucz - niezłomny z Koluszek - organizatorzy

Ryszard Bartnicki opowiada o pracy na kolei przed laty

Obchody 100-lecia Kolei Fabryczno - Łódzkiej w Koluszkach.
Obchody 100-lecia Kolei Fabryczno - Łódzkiej w Koluszkach.

Ten artykuł dedykujemy zwłaszcza młodszemu pokoleniu naszych czytelników. O technicznych ciekawostkach na kolei sprzed wielu lat, a także o dramatycznym okresie wojny, jak również o powodach rozbiórki starego dworca kolejowego w Koluszkach przed 50 laty, rozmawiamy z emerytowanym kierownikiem pociągu, Ryszardem Bartnickim.

Czytaj więcej...