Pomiary we wsi Niewiadówek w 1876 r.

Pomiary we wsi Niewiadówek w 1876 r.

Kilka lat temu w domu moich dziadków mieszkających w Niewiadowie (gm. Ujazd) odnaleziono stare dokumenty. Wśród aktów notarialnych z lat 20. i 30. XX wieku był jeden w dużo gorszym stanie – postrzępiony, naddarty i wyblakły. Dodatkowo sporządzony był w języku rosyjskim, a widniała na nim data 1876. Widząc na nim tabelkę z nazwiskami próbowałem samemu przetłumaczyć ten dokument… Niestety bezskutecznie, chociaż odczytałem nagłówek. Minęło sporo czasu, będąc już na studiach poprosiłem moją rusycystkę p. Joannę Wójtowicz – Szymańską o przetłumaczenie tego dokumentu, co udało się osiągnąć i dzięki temu prezentujemy Państwu jego treść tutaj.

NIEWIADÓWEK
Guberni Piotrkowskiej, powiatu Brzezińskiego, gminy Ciosny

Plan ten sporządził na podstawie przeprowadzonego pomiaru w naturze w 1873 roku występujący przy Piotrkowskim Urzędzie Gubernialnym etatowy geodeta/mierniczy II klasy F. Borkowski.
Niniejszym poświadczam, że niniejszy plan rzeczywiście sporządzony został z natury z oznaczeniem/umieszczeniem znaków granicznych przez występującego przy Piotrkowskim Urzędzie Gubernialnym etatowego geodetę/mierniczego Fiodora Borkowskiego. – Komisarz A. Michałowski.
Rewizor graniczny/gruntowy przy Piotrkowskim Urzędzie Gubernialnym N. Strielcow.
Zgodność niniejszego […brak tekstu] z planem i rejestrem granicznym /gruntowym zaświadczam swoim podpisem.
16 kwietnia 1876 r.
Rewizor graniczny/gruntowy (– ) podpis - N. Strielcow.
Stały członek Piotrkowskiego Urzędu Gubernialnego (– ) podpis.

Nr 
wg 
ta
beli

Nr wg planu

Nazwa właścicieli

Pod zabudową  i ogrodem

Pod 
polami ornymi

Pod 
łąkami

Pod wygonem

Nieużytki

Całej 
ziemi łącznie

M*

P**

M*

P**

M*

P**

M*

P**

M*

P**

M*

P**

1

1

Piwowarski Jan

4

232

1

276

43

6

251

2

2

Chruścicki Michał

22

4

286

1

212

34

6

254

3

3

Fajkowski Józef

22

4

281

1

213

35

6

254

4

4

Sulma Wojciech

22

4

287

2

286

36

8

31

5

5

Lesiak Józef

22

5

9

1

206

37

6

274

6

6

Szewczyk Antoni

22

4

134

1

125

34

6

85

7

7

Pietrzyk Maciej

22

5

114

1

211

35

7

82

8

8

Duła Tomasz

22

5

85

1

143

35

6

283

9

9

Sulma Jan

22

4

282

1

223

23

6

250

10

10

Gajzler/Hajzler Jakub

22

4

281

1

207

24

6

134

11

11

Piwowarski Wojciech

22

4

291

1

296

13

7

34

12

12

Stasiak Wawrzyniec

22

4

243

2

40

29

7

34

13

13

Chaj… Mateusz (z Niewiadowa)

65

65

14

{

Połowa granic pod drogami

158

158

Połowa granic pod kanałami

219

219

U chłopów Razem

242

59

193

22

108

2

55

85

93

Ziem folwarcznych

278

278

* – mórg (1 morga = 0,5598 ha)
** – prętów (1 pręt = 18,66 m2 )

Jak się okazało i jak widać – jest to geodezyjny dokument urzędowy świadczący, jakie rodziny zamieszkiwały wieś Niewiadówek (obecnie Niewiadów) w 1876 roku. Poza tym mamy podane informacje nie tylko ile posiadali ziemi, ale również jak nią gospodarowali. Być może ktoś nawet odnajdzie swoich przodków na tej liście.

Adrian Kut