Rajd rowerowy z okazji wybuchu II Wojny Światowej

Rajd rowerowy z okazji wybuchu II Wojny Światowej


1 września 1939 roku to wyjątkowy dzień dla naszej Ojczyzny. Tego dnia Niemcy napadli na Polskę. Po dziś dzień te wydarzenia żyją w ludzkiej pamięci, a w każdej polskiej rodzinie znajduje się wiele wspomnień, które na lata odcisnęły swe piętno.

W tym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji 1 września 2019 odbył się rajd rowerowy, który miał za zadanie przypomnieć uczestnikom o tragicznych i bohaterskich wydarzeniach z września 1939 roku. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, Lokalna Grupa Działania Mroga, Gmina Koluszki oraz Nadleśnictwo Brzeziny. Trasa rajdu wynosiła 20 km i została specjalnie dobrana do tematyki wydarzenia. Biegła śladami walk pierwszych dni wojny na terenie obecnej Gminy Koluszki. Uczestnicy rajdu, w liczbie ponad 100, zebrali się w Parku Miejskim w Koluszkach, gdzie została im przedstawiona historia walk w Koluszkach. Następnym punktem był cmentarz ewangelicki w Erazmowie. Tam uczestnicy poznali historię działań dywersyjnych V kolumny i opisał ucieczkę mieszkańców Koluszek na Warszawę. Kolejne punkt dotyczył rozproszenia wojsk polskich w rejonie Przanówki, zaś następny przedstawiał sylwetkę żołnierza Wojska Polskiego w okresie września 1939 roku. Ten punkt został przygotowany przez Pana Piotra Łyszkowicza, za co serdecznie dziękujemy. Finał rajdu odbył się przy Leśniczówce Gałkówek gdzie przy dźwiękach patriotycznych pieśni, uczestnicy rajdu zostali poczęstowani tradycyjną grochówką.

Rajd rowerowy z okazji wybuchu II Wojny Światowej

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz osobom, które pomogły przy organizacji rajdu. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa i obiecujemy, że w przyszłym roku, jeśli możliwości pozwolą, również zorganizujemy rajd śladami wrześniowych walk.