Rajd Rowerowy Szlakiem Oddziału „Sama”

Rajd Rowerowy Szlakiem Oddziału „Sama”

Dzień 8 lipca 2018 roku z pewnością zapisał się wielkimi literami w historii naszego stowarzyszenia. Tego dnia po raz drugi zorganizowaliśmy rajd rowerowy o tematyce historycznej – Rajd Rowerowy Szlakiem Oddziału „Sama”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Historia Koluszek, zaś współorganizatorami były Szkoła Podstawowa w Różycy oraz Rowerowe Koluszki. Rajd organizowany był przy wsparciu finansowym Gminy Koluszki, której Burmistrz objął patronat honorowy nad naszym rajdem. Serdecznie dziękujemy za włączenie się i nieocenioną pomoc LGD Stowarzyszeniu „Mroga”, Muzeum im. Leokadii Marciniak, a także gazecie „Tydzień w Koluszkach” za objęcie wydarzenia patronatem medialnym. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu w Łodzi za materiały promocyjne i druhnom wędrowniczkom za pomoc przy startowaniu grup.

Treść rajdu poświęciliśmy lokalnemu Oddziałowi Partyzanckiemu AK „Sama”, o którym kilka słów tutaj. Powstał w I połowie lipca 1944 roku z najbardziej zaangażowanych w ruchu oporu konspiratorów. Jego dowódcą został koluszkowianin Romuald Ziółkowski ps. „Sam”. Oddział funkcjonował na praktycznie bezleśnym terenie pomiędzy Głownem, a Koluszkami podlegając Obwodowi AK Brzeziny-Koluszki. W ciągu swojej półrocznej działalności wykonał szereg akcji dywersyjnych i bojowych. Wśród nich największymi akcjami były: oswobodzenie obozu pracy w Kaletniku, obrona wsi Wierzchy przed pacyfikacją, atak na parowozownię w Słotwinach, czy potyczka pod Swędówkiem. Oddział rozwiązano wraz z całą AK 19 stycznia 1945 roku.

Rajd Rowerowy Szlakiem Oddziału „Sama”

Cykliści do wyboru mieli 2 trasy: długą 85 kilometrową lub krótką 25 kilometrową. Trasy przygotował Dariusz Sobieszek z Rowerowych Koluszek, ukazywały one to co najpiękniejsze w naszej okolicy: łąki, lasy, pola i wioski. Na trasach, w miejscach akcji i walk Oddziału „Sama” wyznaczone były punkty kontrolne, gdzie uczestnicy poznawali dokonania oddziału. Były one ulokowane: w Obozie Baudienstu w Kaletniku, przed Parowozownią w Słotwinach, w Wierzchach, na przedpolach Jeżowa, w Przyłęku oraz w Szymaniszkach.

Na rajd zapisało się 187 osób, z czego 71 na długą trasę. Ostatecznie w obie trasy wyjechało przeszło 210 osób. Najmłodsza uczestniczka miała 5 lat, zaś najstarszy 82 lata. Odwiedzili nas cykliści z Brzezin, Łodzi, Skierniewic, Aleksandrowa, Łowicza, a przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy i najbliższych okolic.

Start, a także finał rajdu odbył się w Szkole Podstawowej w Różycy, gdzie na uczestników czekał grill, strzelnica, dmuchańce oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Marianowa Rogowskiego z przepysznym żurkiem, leczem i kompotem. Śmiało stwierdzamy, że było to jedno z naszych najbardziej udanych przedsięwzięć, docenione nie tylko przez uczestników, ale także pogodę, która tego dnia była prawdziwie wymarzona. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym z przygotowania rajdu, a także uczestnikom i obiecujemy kontynuować ideę rajdów rowerowych o tematyce historycznej.

Adrian Kut
fot. Foto Doktorek 55, BAJK Eksplorers

TRASA 85 KM

TRASA 25 KM